Organizatorzy

EKO FORUM

VI Międzynarodowy Kongres „EKO FORUM” odbędzie się w dniach 13-14 września 2020 roku. W tym czasie do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. W tych dniach goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach - ogólnodostępna wystawa SMART CITY na Supraskim Rynku oraz Międzynarodowa Konferencja w Hotelu Borowinowy Zdrój, która została podzielona na trzy obszary tematyczne: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ZASOBÓW WODNYCH, SMART CITY oraz ELEKTROMOBILNOŚĆ.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady VI edycji EKO FORUM odbędą się w Centrum Kongresowym Hotelu Borowinowy Zdrój. Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES
„EKO FORUM”
Supraśl, 13-14 września 2020 r.

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

DOFINANSOWANIE

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY