Organizatorzy

EKO FORUM

V Międzynarodowy Kongres „EKO FORUM” odbędzie się w dniach 26-28 maja 2019 roku. W tym czasie do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. W tych dniach goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach - ogólnodostępna wystawa SMART CITY na Supraskim Rynku oraz Międzynarodowa Konferencja w Hotelu Borowinowy Zdrój, która została podzielona na dwie części. W pierwszej zostaną przedstawione prezentacje nt. Ekodotacji, Klastrów Energii, Elektromobilności i szeroko pojętych rozwiązań z zakresu Smart City. Druga część została podzielona na dwa obszary tematyczne: EKOLOGICZNY TRANSPORT - w tym panelu dyskusyjnym będziemy poruszać zagadnienia związane z rozwiązaniami dedykowanymi dla Samorządów, EKOENERGETYKA - podczas dyskusji paneliści będą omawiać zrealizowane inwestycje oraz przyszłość tzw. zielonej energii.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady V jubileuszowej edycji EKO FORUM odbędą się w Centrum Kongresowym Hotelu Borowinowy Zdrój. Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES
„EKO FORUM”
Supraśl, 26-28 V 2019

* Rodzaj uczestnictwa


Dane do faktury

Proszę wypełnić jeśli się różnią od wpisanych powyżej

* pola oznaczone gwiazdką prosimy wypełnić obowiązkowo

Chcę wziąć udział w spotkaniach B2B

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Kongresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii dla potrzeb obsługi uczestnictwa w Eko Forum (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o "Ochronie Danych Osobowych" Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez OZEON Sp. z o. o. faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu: biuro@ozeon.com.pl Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres j.w.
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez firmę OZEON Sp. z o.o. oraz jej partnerów handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.)
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy OZEON Sp. z o.o. a Zgłaszającym .

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

DOFINANSOWANIE

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY