Organizatorzy

EKO FORUM

EKO FORUM daje możliwość spotkania z samorządowcami, inwestorami, wykonawcami oraz producentami technologii ekologicznych. Podczas Konferencji prelegenci oraz uczestnicy będą dyskutowali o kierunkach rozwoju gospodarki przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.

Tegoroczna Konferencja "Kierunki rozwoju ekoenergetyki", w ramach Eko Forum poświęcona jest zagadnieniom ekologii, drewna energetycznego oraz inwestycjom w zieloną energię.

Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii energetycznej Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi OZE. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.

Rejestracja elektroniczna

Międzynarodowa Konferencja "Kierunki rozwoju ekoenergetyki"
BIAŁYSTOK - 11 X 2017

tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

Rejestracja została zakończona.

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

DOFINANSOWANIE

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER BRANŻOWY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY