Organizatorzy

EKO FORUM

EKO FORUM POGRANICZA - Ekologia / Gospodarka / Biznes pod takim hasłem 21 maja odbędzie się kolejna edycja cyklu Międzynarodowych Konferencji. W tym czasie do Suwałk przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Podczas EKO FORUM POGRANICZA zostaną przedstawione prezentacje nt. rolnictwa ekologicznego, programu Dolina Rolnicza 4.0, a także wpływu dużych inwestycji na lokalną społeczność. Odbędą się również 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ekologią oraz energetyką.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM POGRANICZA będą się odbywały w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz ekoenergetyki. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.

Rejestracja elektroniczna

"Ekologia oraz OZE szansą na rozwój Polski Wschodniej"
KONFERENCJA - BIAŁYSTOK - 12 X 2016

Rejestracja zakończona!
tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

* pola oznaczone gwiazdką prosimy wypełnić obowiązkowo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii dla potrzeb obsługi uczestnictwa w Eko Forum (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o "Ochronie Danych Osobowych" Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

Udział w konferencji jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Honorowy Patronat

     

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Patronaty medialne