Organizatorzy

EKO FORUM

III EKO FORUM - #SamorządPrzyszłości — pod takim hasłem 15 października2018 r. odbędzie się kolejna edycja cyklu Międzynarodowych Konferencji. W tym czasie do Białegostoku przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Podczas EKO FORUM zostaną przedstawione prezentacje nt. Smart City, elektromobilności, OZE, a także wpływu dużych inwestycji na lokalną społeczność. Odbędą się również 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z samorządem.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM będą się odbywały w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku .Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.

Rejestracja elektroniczna

Międzynarodowa Konferencja "Kierunki rozwoju ekoenergetyki"
BIAŁYSTOK - 11 X 2017

tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

Rejestracja została zakończona.

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

DOFINANSOWANIE

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER BRANŻOWY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY