Prelegenci

Adam Ławicki
Prezes Zarządu White Hill Sp z o.o.
Andrzej Parafiniuk
Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Anna Naszkiewicz
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Artur Zawisza
Dyrektor Zarządzający Green Energy Sp. z o.o
Bogdan Węgrzynek
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców
Czesław Renkiewicz
Prezydent Suwałk
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mariusz Gazda
Członek Zarządu Fabryk Mebli "FORTE" S.A
Stanisław Derehajło
Doradca Ministra Jarosława Gowina ds. Samorządów
Dr inż. Maciej Borzyszkowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku
Emilia Andrzejewska - Właściciel MIODOSYTNIA Bistro
Jakub Sielewiesiuk - Dyrektor zarządzający AOMB Polska Sp. z o.o.
Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Piotr Puchalski - Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego
Marzena Skąpska - Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji KOWR

Organizatorzy

EKO FORUM

EKO FORUM POGRANICZA - Ekologia / Gospodarka / Biznes pod takim hasłem 21 maja odbędzie się kolejna edycja cyklu Międzynarodowych Konferencji. W tym czasie do Suwałk przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Podczas EKO FORUM POGRANICZA zostaną przedstawione prezentacje nt. rolnictwa ekologicznego, programu Dolina Rolnicza 4.0, a także wpływu dużych inwestycji na lokalną społeczność. Odbędą się również 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ekologią oraz energetyką.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM POGRANICZA będą się odbywały w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz ekoenergetyki. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.