Prelegenci

Adam Ławicki
Prezes Zarządu White Hill Sp z o.o.
Bohdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski
Dariusz Bogdan
Prezes Zarządu Parku NT Polska-Wschód w Suwałkach
Doc. dr Edward Hościłowicz
Rektor WSFiZ w Białymstoku
Dr Grzegorz Chocian
Dr hab. inż. Maciej Zajkowski
Politechnika Białostocka
Dr inż. Maciej Borzyszkowski
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku
Dr inż. Marek Adamowicz
Politechnika GdańskaH. Cegielski-Energocentrum, Poznań
Dr Tomasz Madras
Politechnika Białostocka
Jacek Żalek
Poseł na Sejm RP
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Krzysztof Jan Stawnicki
Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii
Paweł Kocon
Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku KOWR
Stanisław Derehajło
Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. Samorządów
Tadeusz Romańczuk
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizatorzy

EKO FORUM

III EKO FORUM - #SamorządPrzyszłości — pod takim hasłem 15 października2018 r. odbędzie się kolejna edycja cyklu Międzynarodowych Konferencji. W tym czasie do Białegostoku przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Podczas EKO FORUM zostaną przedstawione prezentacje nt. Smart City, elektromobilności, OZE, a także wpływu dużych inwestycji na lokalną społeczność. Odbędą się również 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z samorządem.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM będą się odbywały w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku .Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.