Program

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI*Termin: 13-14 września 2020 r.

Miejsce: Supraśl13.09.2020r. (Rynek w Supraślu)

11:00 - 16:00

Wystawa Elektromobilności oraz Zlot Samochodów Elektrycznych

(w programie prezentacja pojazdów elektrycznych, hybrydowych, stacji do ładowania, urządzeń solarnych oraz jarmark produktów ekologicznych)

Wystawcy:

- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- PGW WODY POLSKIE

- POWIAT BIAŁOSTOCKI

- POWIAT SOKÓLSKI

- UZDROWISKO SUPRAŚL

- CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

- FAST EVENT

- OZEON

- KOWR

- RDLP W BIAŁYMSTOKU

- NADLEŚNICTWO SUPRAŚL

- NADLEŚNICTWO CZARNA BIAŁOSTOCKA

- NADLEŚNICTWO ŻEDNIA

- T&T PROENERGY

- AUTOMOC POLSKA

- ECO ABM

- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOKÓŁCE


14.09.2020 r. (Dom Ludowy – Supraśl, ul Józefa Piłsudskiego 11)

Moderator: dr hab. Maciej Zajkowski

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników


10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji

Dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla


10:10 - 10:20

Podpisanie listu intencyjnego ws. budowy zbiornika retencyjnego w Supraślu


10:20 - 10:30

Wręczenie Eko Certyfikatów


10:30 - 11:00

Prezentacje okolicznościowe

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / PGW Wody Polskie


11:00 - 11:15

Budowa lokalnego rynku energii

ENEA Ciepło Sp. z o.o.


11:15 - 13:00

PANEL DYSKUSYJNY „EKOENERGETYKA”


13:00 - 13:30

Przerwa kawowa


III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „TEFEN 2020”- transmisja online


13:30 - 14:30

BLOK TEMATYCZNY „ELEKTROMOBILNOŚĆ”


14:30 - 15:30

BLOK TEMATYCZNY „TECHNOLOGIE SMART CITY”


15:30 - 16:00

Podsumowanie konferencji


16:00

Lunch


 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKO FORUM poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości


Organizatorzy

EKO FORUM

VI Międzynarodowy Kongres „EKO FORUM” odbędzie się w dniach 13-14 września 2020 roku. W tym czasie do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. W tych dniach goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach - ogólnodostępna wystawa SMART CITY na Supraskim Rynku oraz Międzynarodowa Konferencja w Domu Ludowym (16-030 Supraśl, ul. Józefa Piłsudskiego 11), która została podzielona na trzy obszary tematyczne: EKOENERGETYKA, SMART CITY oraz ELEKTROMOBILNOŚĆ.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w konferencji weźmie udział maksymalnie 100 uczestników, zaś pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu poprzez transmisję online. Obrady VI edycji EKO FORUM odbędą się w Domu Ludowym. Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.