Program

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EKO FORUM POGRANICZA*


„ „ EKOLOGIA – GOSPODARKA – BIZNES ” ”


Termin: 21 maja 2018 r.

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, Suwałki, ul. Innowacyjna 1<

Moderatorzy: Dariusz Bogdan, Krzysztof Jan Stawnicki10:00–10:30

Rejestracja uczestników


10:30–10:40

Otwarcie konferencji – Prezydent Miasta Suwałk


10:40–10:50

Przemówienia okolicznościowe


10:50–11:00

Wręczenie Eko Certyfikatów


11:00–11:20

Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Polsce

Marzena Skąpska - Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji KOWR


11:20–11:40

Dolina Rolnicza 4.0

Adam Ławicki – Prezes Zarządu White Hill Sp. z o.o.


11:40–12:00

Wpływ dużych inwestycji na lokalną społeczność

Mariusz Gazda – Członek Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A.


12:00–12:20

Prezentacja oferty WFOŚiGW w Białymstoku

Dr inż. Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku


12:20–12:30

Pytania/Dyskusja


12:30–13:00

Przerwa kawowa


13:00–13:45

PANEL DYSKUSYJNY „EKOLOGIA – przetwórstwo i przemysł”

Bgdan Dyjuk - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Waldemar Sochaczewski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR

Stanisław Derehajło – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów

Emilia Andrzejewska – Właściciel MIODOSYTNIA Bistro

Piotr Puchalski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego

Adam Ławicki – Prezes Zarządu White Hill Sp. z o.o

Zbigniew Izydor Walendzewicz – Prezes Zarządu PGO w Suwałkach

Gość specjalny


13:45–14:00

Pytania/Dyskusja


14:00 – 15:00

PANEL DYSKUSYJNY „ENERGETYKA - inwestycje w zieloną energię”

Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk

Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Mariusz Gazda – Członek Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

Dr inż. Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku

Jakub Sielewiesiuk – Dyrektor zarządzający AOMB Polska Sp. z o.o.

Artur Zawisza – Dyrektor Zarządzający Green Energy Sp. z o.o.

Tadeusz Szaciło – Prezes Zarządu PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Gość specjalny


15:00 – 15:15

Pytania/Dyskusja


15:15 – 15:30

Podsumowanie konferencji


15:30

Lunch


 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKO FORUM POGRANICZA poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości


Organizatorzy

EKO FORUM

EKO FORUM POGRANICZA - Ekologia / Gospodarka / Biznes pod takim hasłem 21 maja odbędzie się kolejna edycja cyklu Międzynarodowych Konferencji. W tym czasie do Suwałk przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Podczas EKO FORUM POGRANICZA zostaną przedstawione prezentacje nt. rolnictwa ekologicznego, programu Dolina Rolnicza 4.0, a także wpływu dużych inwestycji na lokalną społeczność. Odbędą się również 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ekologią oraz energetyką.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM POGRANICZA będą się odbywały w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz ekoenergetyki. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.