Program

PROGRAM V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI*Termin: 26-28 maja 2019 r.

Miejsce: Supraśl, Hotel Borowinowy Zdrój26.05.2019r. (Rynek w Supraślu)

9:00 - 17:00

Targi Elektromobilności

(w programie prezentacja pojazdów elektrycznych, hybrydowych, stacji do ładowania, urządzeń solarnych oraz OZE)

Wystawcy:

- AUTO FUS

- TOP MOTORS

- T&T PROENERGY

- AUTOMOC POLSKA

- ALEX ELECTRO

- SEEDiA

- TRYBECO

- POWIAT BIAŁOSTOCKI

- UZDROWISKO SUPRAŚL


26.05.2019r. (Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1)

17:00 - 19:15

Spotkanie z podróżnikiem

Otwarcie wystawy i prezentacja zdjęć z wyprawy do Antarktyki połączona z prelekcją pt.: „Globalne emisje do środowiska, zmiany klimatyczne i ginący świat przyrody...”

Wojciech Nawrocki - mgr inż. ochrony środowiska, Członek Zarządu i Ekspert ds Projektów Środowiskowych i Energetycznych w METROPOLIS Doradztwo Godpodarcze Sp. z o.o.


27.05.2019r. (Hotel Borowinowy Zdrój – Supraśl, ul Zielona 3)

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników


10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji

Dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla


10:10 - 10:20

Przemówienia okolicznościowe


10:20 - 10:30

Wręczenie Eko Certyfikatów


10:30 - 10:50

Jak rozwijać gminę na obszarze Natura 2000

Dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla


10:50 - 11:05

Ekodotacje z NFOŚiGW

Artur Michalski - Zastępca Prezesa NFOŚiGW


11:05 - 11:20

Program „Czyste Powietrze”

Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska


11:20 - 11:35

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Dr Maciej Borzyszkowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku


11:35 - 11:50

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Knyszyńska”

Andrzej Józef Nowak – Dyrektor RDLP w Białymstoku


11:50 - 12:05

Polski rynek pelletu drzewnego na tle Europy

Maciej Kosiński – Prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu


12:05 - 12:20

Budowa lokalnego rynku energii – współpraca biznesu z samorządami

Dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.


12:20 - 12:35

Inwestycje w OZE okiem inwestora

Joanna Tabaka – Dyrektor Generalny T&T PROENERGY Sp. z o.o.


12:35 - 12:45

Inteligentne zarządzanie energią

Tomasz Płoński – Dyrektor Techniczny ELEKTRO ALEX Sp. z o.o.


12:45 - 13:00

Czy gminy powinny inwestować w odnawialne źródła energii?

Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego


13:00 - 13:30

Przerwa kawowa


13:30 – 13:45

Ekologiczny transport miejski – nowe możliwości i perspektywy

Marcin Szczudło – Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny


13:45 - 14:30

PANEL DYSKUSYJNY „EKOLOGICZNY TRANSPORT”

Sławomir Mazurek – Wiceminister Środowiska

Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska

Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW

Marcin Szczudło – Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla

Jan Perkowski – Starosta Białostocki

Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego


14:30 - 14:45

Pytania/Dyskusja


14:45 - 15:00

OZE przyjazne prosumentom i operatorom – innowacje w klastrach energii

Dr Marek Adamowicz – Politechnika Gdańska


15:00 - 15:45

PANEL DYSKUSYJNY „EKOENERGETYKA”

Artur Racicki – współwłaściciel SEEDiA Sp. z o.o.

Dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Dr Marek Adamowicz – Politechnika Gdańska

Dr Tomasz Madras – Politechnika Białostocka

Dr hab. Maciej Zajkowski – Politechnika Białostocka

Andrzej Parafiniuk - Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Tomasz Płoński – Dyrektor Techniczny ELEKTRO ALEX Sp. z o.o.


15:45 - 16:00

Pytania/Dyskusja


16:00 – 16:30

Lunch


20:00 - 24:00

Wieczór Branżowy


28.05.2019r. (Hotel Borowinowy Zdrój – Supraśl, ul Zielona 3)

10:00 - 12:00

Okrągły stół OZE

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


12:00 - 14:00

Zwiedzanie Supraśla

Dr Radosław Dobrowolski - oprowadzi uczestników po najciekawszych miejscach w Supraślu, opowiadając ich barwną historię


 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKO FORUM poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości


Organizatorzy

EKO FORUM

VI Międzynarodowy Kongres „EKO FORUM” odbędzie się w dniach 13-14 września 2020 roku. W tym czasie do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. W tych dniach goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach - ogólnodostępna wystawa SMART CITY na Supraskim Rynku oraz Międzynarodowa Konferencja w Hotelu Borowinowy Zdrój, która została podzielona na trzy obszary tematyczne: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ZASOBÓW WODNYCH, SMART CITY oraz ELEKTROMOBILNOŚĆ.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady VI edycji EKO FORUM odbędą się w Centrum Kongresowym Hotelu Borowinowy Zdrój. Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.