Program

PROGRAM EKO FORUM - #SamorządPrzyszłości*Termin: 15 października 2018 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40

Moderatorzy: dr Grzegorz Chocian10:00–10:30

Rejestracja uczestników


10:30–10:40

Otwarcie konferencji

Doc. dr Edward Hościłowicz – Rektor WSFiZ w Białymstoku


10:40–10:50

Przemówienia okolicznościowe


10:50–11:00

Wręczenie Nagród za propagowanie OZE oraz Eko Certyfikatów

Tadeusz Romańczuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

Jacek Żalek – Poseł na Sejm RP

Mariusz Gromko – Przewodniczący Rady Miasta Białystok

Krzysztof Jan Stawnicki – Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wpierania Ekologii


11:00–11:15

Prezentacja programu CZYSTE POWIETRZE

Dr. inż. Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku


11:15–11:30

Smart lighting w smart city

Dr hab. inż. Maciej Zajkowski – Politechnika Białostocka


11:30–11:45

Transport przyszłości

Dr Tomasz Madras – Politechnika Białostocka


11:45–12:00

Nowa koncepcja inteligentnych sieci energetycznych: od kolei dużych prędkości po e-sieci inteligentnych miast

Dr inż. Marek Adamowicz – Politechnika Gdańska/H. Cegielski-Energocentrum, Poznań


12:00–12:15

Pytania/Dyskusja


12:15–12:45

Przerwa kawowa


13:00–13:45

PANEL DYSKUSYJNY

„Przedsiebiorczy Samorząd?”

Panel dyskusyjny - moderator dr Grzegorz Chocian

Tadeusz Romańczuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Doc. dr Edward Hościłowicz – Rektor WSFiZ w Białymstoku

Jacek Żalek – Poseł na Sejm RP

Dr inż. Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku

Adam Ławicki – Prezes Zarządu White Hill Sp. z o.o.

Ewa Tyrka – Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Bank Gospodarstwa Krajowego


13:45–14:00

Pytania/Dyskusja


14:00 – 15:00

„SMART City / Village”

Panel dyskusyjny - moderator dr Grzegorz Chocian

Paweł Kocon – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku KOWR

Dr hab. inż. Maciej Zajkowski – Politechnika Białostocka

Dr Tomasz Madras – Politechnika Białostocka

Stanisław Derehajło – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. Samorządów

Dr inż. Marek Adamowicz – Politechnika Gdańska/H. Cegielski-Energocentrum, Poznań

Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu Parku NT Polska-Wschód w Suwałkach

Michał Kucaj – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Odnawialna S.A.


15:00 – 15:15

Pytania/Dyskusja


15:15 – 15:30

Podsumowanie konferencji

Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


15:30

Lunch


 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKO FORUM poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości


Organizatorzy

EKO FORUM

III EKO FORUM - #SamorządPrzyszłości — pod takim hasłem 15 października2018 r. odbędzie się kolejna edycja cyklu Międzynarodowych Konferencji. W tym czasie do Białegostoku przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Podczas EKO FORUM zostaną przedstawione prezentacje nt. Smart City, elektromobilności, OZE, a także wpływu dużych inwestycji na lokalną społeczność. Odbędą się również 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z samorządem.

W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM będą się odbywały w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku .Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.